A MAI IMANAPUNKON AZ ÉDESANYÁKÉRT IMÁDKOZUNK!

Mennyei Atyánk! Áldd meg kérünk az édesanyákat!
Őket választottad, hogy gyermekeid a világra hozzák,
Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretet,
Te adtad lelkükbe a Hozzád vezető igaz hitet!

Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával,
Kik a Te nevedben gyermekeidért életük adják!
Áldd meg Te is őket szent kegyelmeddel,
Gyermekeikért aggódó szerető lélekkel! Amen.

IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Édesanyák, ti áldva áldottak, édesanyák, ti életadók!
Ha nem lennétek, lánca szakadna az emberi létnek,
Hírmondónak se maradna ember a Földön.
A ti méhetek gyümölcse az emberiség, édesanyák,
ti áldva áldottak, közöttünk élők és régen holtak, sírban nyugvók.

Tiétek e nap és véle a többi, hogy a hála jegyében gondolunk reátok,
és összeforrhassunk tiveletek, mert együtt - szülő és gyermek -
Vagyunk az Élet, a folytonosság, a múlt, jelen s
Jövendő ma is, s mindenkor, minden korban s mindörökké.
Áldjon meg benneteket a Föld és a Menny! Amen.

 IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Istenem, a Te gondviselésed akaratából ajándékozta
nekem édesanyám az életet.Nélküle nem volnék.
Mindig hálás akarok lenni ezért neki,és sohasem felejtem el
azt a szenvedést, melyet értem viselt.

Éjt nappallá téve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet.
Ő beszélt nekem először Rólad, a jóságos Mennyei Atyáról,
és ő tanított először imádkozni.

Áldd meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett.
Örömet akarok szerezni neki egész életemben,
és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

 IMÁDSÁG AZ ÉDESANYÁKÉRT

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a hősöket, a némán szenvedőket,
kiket nem csodál tán e büszke élet,
pedig ők szövik fénnyel át az éjet:
picike lángok.

Ők puha kézzel elsimítanak
minden göröngyöt a lábunk alatt,
s anyaszívükkel melengetik lágyan
a világot.

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a hajnalcsókra első ébredőket,
kiknek sohasem sok az áldozat,
és nem kevés, amit az élet ad.

Tűrnek csendesen,
s ha néha-néha lelkük megremeg,
ó azt nem tudják meg az emberek,
s ők hordják szótlan, mosolygón a tőrt
egy életen.

Istenem, áldd meg százezerszer őket:
a bús szívvel is mindig éneklőket,
kiknek nyomában új kikelet ébred,
pedig nekik csak könnyet ad az élet.

Hősök, szent Csodák,
nem tündökölnek a világ előtt,
s nem tudja senki, mily nagy szentek ők,
de homlokukon én látom, látom
a glóriát. Amen.

 HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenő

 ZSOLTÁR AZ ÉDESANYÁKÉRT

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.

Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Ratkó József ~ Zsoltár

A zenés változatot hallgassák szeretettel!

EZZEL A KEDVES IMÁVAL ZÁRJUK A MAI IMANAPUNKAT AZ ÉDESANYÁKÉRT!

Köszönjük az imáikat kedves imádkozó Testvéreink!
Isten áldása és szeretete legyen továbbra is az Édesanyákkal!
Áldja meg az Édesanyákat hittel, reménnyel és szeretettel!
Hallgattassanak meg imáink! Amen.

 ÉDESANYÁM SZERETETE

Édesanyám szeretete
olyan, mint a nap sugára,
amely áldást, fényt, meleget
áraszt szerte a világra.

Lenne bár a szeretetem
olyan, mint a holdnak fénye,
mely a napnak fényességét
visszavetíti a égre!

Erdélyi Ilona


Forrás ~ Internet